شرح پروژه

انیمیشن تبلیغاتی

انیمیشن تبلیغاتی به اندام

کاری از گروه تیزر و انیمیشن توتکا

 

 

انیمیشن تبلیغاتی چیست؟