شرح پروژه

سایت شرکت پارس واره آسیا

سایت شرکت پارس واره آسیا با زبان PHP و CMS وردپرس ساخته و کاستمایز شده است.

در ساخت سایتهای کاستمایز شده با CMS ووردپرس نکته مهم این است که فرم قالب گویا و ساده طراحی شود که زبان فارسی به خوبی روی آن بنشیند و منوعا به راحتی در دسترس باشند.

آدرس سایت شرکت : www.parsvarehasia.ir

نمونه کارها