رابط کاربری

/رابط کاربری

اپلیکیشن اندروید VIDEOBOOKS

اپلیکیشن اندروید اپلیکیشن اندروید VIDEOBOOKS اپلیکیشن اندروید VIDEOBOOKS کتابخانه ویدیویی است که برای اولین بار در ایران عرضه میشود.نحوه کار با این اپلیکیشن ساده و محیطی آشنا دارد.طراحی اپلیکیشن اندروید با سادگی و زیبایی برای مقصدی مشخص و با برنامه ریزی مشخص انجام گرفته است که نظر مشتری پروژه را به طور کامل پوشش داده [...]