طراحی سایت

/طراحی سایت

سایت شرکت پارس واره آسیا

سایت شرکت پارس واره آسیا سایت شرکت پارس واره آسیا با زبان PHP و CMS وردپرس ساخته و کاستمایز شده است. در ساخت سایتهای کاستمایز شده با CMS ووردپرس نکته مهم این است که فرم قالب گویا و ساده طراحی شود که زبان فارسی به خوبی روی آن بنشیند و منوعا به راحتی در دسترس [...]

طراحی سایت دانشگاهی-آزاد شهر ری

طراحی سایت دانشگاهی-آزاد شهر ری شرکت تبلیغاتی توتکا با طراحی سایت دانشگاهی برای دانشگاه آزاد شهر ری تواناییهای نرم افرازی خود را در طراحی سایتهای خاص با خدمات خاص برای مشتریان اثبات نموده است.در طراحی سایت دانشگاهی فوق ، سیستم های ثبت نام دانشجویان و خدمات کلی واحد آموزش لحاظ شده اند . آدرس وب [...]

طراحی سایت شرکت ثنا سیستم

طراحی سایت شرکت ثنا سیستم طراحی سایت شرکت ثنا سیستم بصورت اختصاصی با زبان php نوشته شده است . W3Schools دیگر نمونه کارها