لوگو

طراحی لوگوی تبلیغاتی

طراحی لوگوی تبلیغاتی طراحی لوگوی تبلیغاتی از مهمترین امور مربوط به برندینگ میباشد و در واقع لوگوی شرکت معرف شخصیت یک شرکت یت موسسه میباشد . هر چقدر کیفیت و سطح یک لوگو بالاتر باشد مشخص میگردد که شرکت برای طراحی لوگوی تبلیغاتی و در نتیجه اعتبار خود ارزش قایل شده است . [...]