character design

/character design

طراحی کاراکتر تبلیغاتی

طراحی کاراکتر و مزایا طراحی کاراکتر تبلیغاتی یکی از موثرترین فاکتورها در تبلیغات حرفه ای برای موسسات ، شرکتها و بیزینس های مختلف است . خاص بودن کاراکتر باعث ثبت شدن نام شرکت یا محصولی خاص در ذهن مخاطب خواهد شد . این مطلب در انواع تبلیغات شرکتها ، موسسات ، فیلم و انیمیشن [...]