کلیپ تبلیغاتی

ساخت کلیپ تبلیغاتی رستوران ایتالیایی ساخت کلیپ تبلیغاتی بنا به درخواست سفارش دهنده تصاویر همراه با موسیقی به منظور نشان دادن محیط گرم و صمیمی تهیه و تدوین شدند سبک : موزیک - تصویر سفارش دهنده : رستوران ایتالیایی سزار