wordpress

سایت شرکت پارس واره آسیا

سایت شرکت پارس واره آسیا سایت شرکت پارس واره آسیا با زبان PHP و CMS وردپرس ساخته و کاستمایز شده است. در ساخت سایتهای کاستمایز شده با CMS ووردپرس نکته مهم این است که فرم قالب گویا و ساده طراحی شود که زبان فارسی به خوبی روی آن بنشیند و منوعا به راحتی در دسترس [...]