استخدام ادمین کانال

استخدام ادمین کانال شرکن که فارغ التحصيل رشته it یا رشته های مرتبط با کامپیوتر و فناوری اطلاعات هستند یا توانایی و تجربه خاص در حوزه IT  برای شاغل شدن در این زمینه را داشته باشند . این افراد حتی برای خودشان به صورت شخصی یک کانال تلگرام یا سوپر گروه تلگرامی نیز دارند که [...]