تضمین کیفیت

تضمین کیفیت

(به انگلیسی: Quality assurance، به اختصار QA)، نظارت و ارزیابی منظم و برنامه‌ریزی شده جنبه‌های گوناگون یک پروژه، سرویس، سیستم یا وسیله است که احتمال رعایت حداقل‌های استاندارد کیفیت در فرایند تولید را به حداکثر می‌رساند. تضمین کیفیت قطعاً نمی‌تواند تولید محصولات باکیفیت را ضمانت کند.

دو اصلی که تضمین کیفیت شامل آن‌ها است: «مناسب برای هدف» – محصول باید برای هدف تعیین‌شده مناسب باشد؛ و «درست بار اول» – اشتباهات باید برطرف شوند. تضمین کیفیت شامل تنظیم کیفیت مواد خام، هم‌گذاری‌ها، محصولات و اجزا، خدمات مرتبط با تولید و مدیریت و همچنین تولید و بازرسی فرایندها است.

کیفیت توسط کاربران محصول، ارباب رجوع یا مشتریان، و نه جامعه به طور کلی، بدست می‌آید. محصولات قیمت پایین را در صورتی می‌توان به عنوان کیفیت بالا در نظر گرفت که کاربران محصول آن‌ها را اینطور یافته باشند.

تضمین کیفیت بدین معناست که محصولات و خدمات را درست منطبق با خواستهای مشتری تحویل دهیم. بعبارتی تضمین کیفیت اجرای یکسری کنترلها بر اساس مستندات در مراحل حساس تجاری است به طوری که این اطمینان به وجود آید که دقیقاً نیازهای مشتری تأمین شده است. تضمین کیفیت را با کنترل کیفیت نباید اشتباه کرد. کنترل کیفیت به کیفیت خدمات و تولیدات شما مربوط می شود
کنترل کیفیت شامل آزمایش کیفی نمونه ها و ارائه‌ی برداشت آماری از آنها می باشد.
کنترل کیفیت در بخش های مختلف فرآیند تولید صورت می‌پذیرد و این کنترل ها توسط افراد آموزش دیده‌ای که درگیر در فرایند هستند انجام می شود.
وظیفه کنترل کیفیت نظارت دقیق بر تمام پدیده های موثر درتولید اعم از کنترل مراحل خرید مواد اولیه ، کنترل فرآیندتولید، کنترل محصول نهائی، بررسی بازخوردها و تحلیل نتایج به منظور حصول تمام ویژگیهای مطلوب در محصولات این شرکت میباشد.

 

QC

QA

کیفیت محصولات را با استانداردهای تعیین شده مقایسه می کند و منابع خطا را تشخیص می دهد.

مجموعه ای از فعالیت های سیستماتیک و برنامه ریزی شده که کیفیت و مطابقت محصولات و خدمات را با استانداردهای از پیش تعیین شده تضمین می کند.

فعالیت هایی است که کیفیت محصول را با استانداردهای از پیش تعیین شده بررسی می کند.

فعالیت هایی که فرایند تولید محصول را ایجاد و یا ارزیابی می کند.

فرد کنترل کننده مسئول کنترل کیفیت است. تمام افراد تیم کیفیت در قبال تضمین کیفیت مسئولند.

برنامه در حال اجرا برای دستیابی به هدف اصلی را ارزیابی می کند که آیا نقصی وجود دارد یا نه؟

فعالیت های کنترل کیفیت را ارزیابی می کند که آیا دستیابی به هدف تعیین شده میسر است یا در فرایند ضعف و نقص وجود دارد؟

فعالیت های کنترل کیفیت را ارزیابی می کند که آیا دستیابی به هدف تعیین شده میسر است یا در فرایند ضعف و نقص وجود دارد؟

خطاها را تشخیص ،گزارش و مرتفع می کند.

از ایجاد خطا جلوگیری می کند.

کارکنان بخش کنترل کیفیت در صورت نیاز می توانند کار گروه تضمین کیفیت را انجام دهند

کارکنان تضمین کیفین نباید کار وظایف اعضای کنترل کیفیت را انجام دهند

 

 

 

برگرفته از http://www.ce-iso.ir/

(بازدید کل ۱,۵۷۲ , ۱ بازدید امروز)